Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Maak het voor iedereen duidelijk bij wie, op welke manier en met welke vragen of meldingen iedereen bij de Club-API terecht kan.
 

Mijn naam is Josephine Baeke. Ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API)  en vertrouwenspersoon van Dames Volleybal Club Eksaarde. Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je kan me een mailtje sturen op Josephine.baeke@telenet.be of bellen op 0478 76 21 19 of je kan mij persoonlijk aanspreken.Als Club-API en vertrouwenspersoon luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.