VISIE,
MISSIE EN DOELSTELLINGEN

Visie
DVC Eksaarde wil jongeren graag de kans bieden om zich op sportief vlak zo goed mogelijk te ontwikkelen binnen de juist omkadering.
Onze waarden steunen op drie pijlers: opleiding, prestaties, gezellige sfeer. Het evenwicht tussen deze driepijlers kan in elke ploeg anders liggen.

Opleiding : continu verbetering, zowel op individueel als collectief niveau
Prestaties : altijd met een winnersmentaliteit op het veld staan
Gezellige sfeer : sportbeoefening moet leuk blijven

DVC Eksaarde tolereert ook geen enkele vorm van discriminatie, noch op basis van kleur, ras, geloof of geaardheid….

Missie
Het verzekeren van een kwalitatief, hoogstaand aanbod van volleybalmogelijkheden voor dames en meisjes en dit voor ieder niveau, in een aangename en respectvolle sfeer.

Doelstellingen
Onze jeugdwerking en het ontwikkelen van jonge talenten zijn dan ook zeer belangrijke activiteiten binnen onze club.

DVC Eksaarde onderhoudt een constructieve relatie met al zijn stakeholders: supporters, sponsors, medewerkers, coaches, speelsters en bondsinstanties.

De verdere uitbouw van DVC Eksaarde is bovendien onderbouwd door een financieel gezonde lange termijn visie.
Het maatschappelijk engagement van DVC Eksaarde reikt ook verder dan volleybal, maar omvat ook regelmatige deelname aan en ondersteunen van activiteiten met een goed doel.

© DVC EKSAARDE // ontwerp NEWMONKEYS