https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/voorzitter-1.png

KRIS
DE BACKER

Voorzitter DVC Eksaarde

De voorzitter fungeert als coördinator binnen de Raad van Bestuur. Hier worden de sportieve, structurele en financiële domeinen van onze club besproken. Dit betreft onder meer het opstellen van een begroting, het goedkeuren van nieuwe (trainers-)aanstellingen, het goedkeuren van de jeugdindeling, het indelen van onze seniorenploegen, het evalueren en bijsturen van activiteiten, het afsluiten van grote sponsorcontracten, enz. Tevens dragen zij de eindverantwoordelijkheid van de club.

Dames Volleybal Club EksaardeRAAD VAN BESTUUR

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/stijn.png

SECRETARISStijn Van Laere

Organisatie van trainingen, wedstrijden en alle administratie van de club.

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/Stefan.png

PENNINGMEESTERStefan Hillebrandt

Lidgelden, fiscale attesten, betaling en subsidies, Algemeen beheer van de financiën.

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/josephine.png

VERTROUWENSPERSOONJosephine Baeke

Nood is aan een vertrouwelijk gesprek? Melden van pesten of grensoverschrijdend gedrag.

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/pascal-1.png

INFRASTRUCTUURPascal Querter

Bestuurslid en afgevaardigde VOBA

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/DIRK.png

KANTINEDirk De Maesschalck

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/CHISTL.png

VERZEKERINGENChristl D’hondt

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/PETER.png

BESTUURSLIDPeter Rombaut

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/Christophe.png

JEUGDCOÖRDINATORChristophe t'kint

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/KIM.png

COMMUNICATIE & PRKim Speleman

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/pers-bg.png

Interesse?Interesse?

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/pers-bg.png

Interesse?Interesse?

https://dvc-eksaarde.be/wp-content/uploads/2021/04/pers-bg.png

Interesse?Interesse?

© DVC EKSAARDE // ontwerp NEWMONKEYS